Emdr (göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve bir daha işleme) terapi tekniği

KıtlamA

New member
Travma daha sonrası Gerilim Bozukluğu tedavisinde aktif olarak kullanılan EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve bir daha İşleme) Terapi Tekniği 1987 yılında Dr. Francino Shapiro tarafınca bulunmuştur. Shapiro zahmetli bir gününde başında birfazlaca dertli niyet ile yolda yürürken birden kahrının kaybolduğunu fark eder. Bunun nasıl olduğunu araştırmak için geri dönüp ne yaptığına tekrar yeniden bakar. O süreçte süratli hızlı göz hareketleri yaptığını fark eder. Bu göz hareketlerini meslektaşları ve hastalar üzerinde denemeler yaparak zenginleştirir ve EMDR terapi tekniğini bulur.

EMDR’ yi daha uygun anlamak için beyin yapılarından bahsetmek gerekir. Sağ beyin örtük bellektir ve travmatik anılar burada depolanır. Duyusal, emosyonel, dağınık ve otomatiktir. Sözel değildir, şuurlu hatırlama olmaz ve beyin semptom çıkarır. Sol beyin ise açık bellektir, sözel, hikayesel, şuurlu, sistemli ve sistemlidir. Sol beyindeki bilgiler daha yanlışsız kodlanır. Travmatik anılar beynin sağ tarafında depolanır ve işlenmeden travmanın en tesirli, acı veren yerinde takılıp kalarak, orada dönüp durur. bu biçimdece kıssa akıp bir sona ulaşamaz. Yeni bilgi sürece sistemi de engellenir. Yani travmatik anı bellekte telaş, dert, semptom oluşturan travmanın orjinal haliyle donup kalır. EMDR’nin göz hareketleri yahut rastgele iki taraflı ikazım verme tekniği ile sağ beyinden sol bebir daha bilgi akışı sağlanmış olur. Hem sinemanın akıp bir sona ermesi (takılıp kalmaması) tıpkı vakitte gerçek hatırlanıp, boşlukların doldurularak, bir daha öyküleştirilmesi sağlanmış olur. bu biçimdece dağınık, karmakarışık olup, beyinde büyük bir alan kaplayan, sorun veren anılar daha nizamlı hale gelerek daha az yer kaplar. EMDR “Travma daha sonrası Gerilim Bozukluğu”, “Akut Gerilim Bozukluğu”, “Travmatik Yas”, “Disosiasyon”, “Konversiyon”, “Kronik Ağrı”, “Somatik Belirti Bozuklukları”, “Obsesif Kompulsif Bozukluk”, “Panik Atak”, “Özgül fobiler”, “Yeme Bozuklukları” ve “Bağımlılık” üzere bir fazlaca ruhsal rahatsızlığın tedavisinde kullanılan çok tesirli bir prosedürdür. Özetle EMDR, Psikodinamik, Bilişsel Davranışçı, Danışan Merkezli, Vücut Temelli ve Etkileşimsel üyeleri birleştiren 8 etaplı bir teknik olup, tüm bu temel psikiyatri yaklaşımlarının sentezidir.