Ebeveynler coronavirus hastalığı ile ilgili çocuklarıyla nasıl konuşmalıdırlar?

KıtlamA

New member
Ebeveyn bilgi seviyesi ve durum tespiti

Koronavirus hastalığı ile ilgili aile ortasında, arkadaşlar içinde konuşulanlar, televizyon ve internette maruz kalınan bilgiler-görseller arttıkça çocuklar kendileri, aileleri için Koronavirus hastalığına yakalanma ile ilgili olarak endişelenebilirler. Ebeveynler, aile üyeleri, okul işçisi ve başka muteber yetişkinler, çocukların duydukları-öğrendikleri niçiniyle yaşadığı kaygı yahut kaygıları en aza indirgeyecek biçimde anlamasına yardımcı olmada, hakikat ve dürüst bir biçimde bilgilendirmede değerli bir rol oynayabilirler.

Ebeveynler, çocukların haberlerde gördükleri yahut akranlarından duydukları hakkında konuşmadan evvel, hastalıkla ilgili kâfi ve yanlışsız bilgiyi edinmiş olduklarından emin olmalıdır. Ebeveynler mevzu ile ilgili kaynaklara başvururken bilimsel kaynakları tercih etmelidirler. Üstte verilen bilgilere ek olarak, aşağıda başvurabileceğiniz güvenilir lokal ve milletlerarası kaynaklar verilmiştir.

– Sıhhat Bakanlığı (https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19)

– Türk Tabipleri Birliği (http://www.ttb.org.tr/kollar/COVID19/index.php),

– Dünya Sıhhat Örgütü (http://www.euro.who.int/en/health-topics/healthemergencies/

coronavirus-covid-19) ,

– Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)

(https://www.klimik.org.tr/koronavirus/ )

– Türkiye Psikiyatri Derneği (http://www.psikiyatri.org.tr)

– American Medical Association ve FAKAT and Centers for Disease Control and Prevention

(https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/covid-19-2019-novelcoronavirus-

resource-center-physicians)

– European Centre for Disease Prevention and Control

(https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china)

– Chinese Centre for Disease Prevention and Control

(http://www.chinacdc.cn/en/COVID19/ )

Konuyu açıp açmayacağını bilememe?

Endişelerini lisana getiren çocuklar için, ebeveynler çocuklarının korkularını azaltma ve bilgilendirme konusunda hazırlıklı olmalıdırlar. Ancak şayet çocuk çabucak hemen bir şey söylemediyse, aileler mevzuyu gündeme getirmeli midir? Çocuklar etraflarında olan bitenler konusunda meraklıdır. Ebeveynlerin tasaları telaşları konusunda da hassastırlar. “Bir ebeveyn telaşlı olduğunda, çocuklarına karşı kaygılarını gizlediklerini düşünseler bile çocuklar bu tasayı hissederler, bu kaygıyı alırlar ve misal biçimde yaşarlar”.

Her çocuk dert duyduğu olayla ilgili farklı tavırlar geliştirebilir. Kimi çocuklar hislerini çarçabuk tabir ederken, kimileri telaş yaşamasına karşın bunları söz etmemeyi tercih edebilir. bir daha ebeveynlerin ağır korkusu niçiniyle söylememeyi tercih edebilirler. Lakin birçok kere bu tasa ile nasıl başa çıkacaklarını bilemez ve zorlanırlar. Yani “çocuğun hastalıkla ilgili tasasını lisana getirmemesi, onların korkulu olmadığı, ya da hastalıkla ilgili fikirleri akıllarına getirmedikleri manasına gelmez”. Bu niçinle ebeveynler çocuklarla konuşmak için hazırlıklı olmalı, hastalıkla ilgili bilgi edinmeli ve bu yazıda ayrıntılandırılacağı biçimde çocukları ile konuşmalıdırlar.

Konuşmaya başlama ve ya mevzuyu açma; gerçek başlangıçlar gerçek sonuçları getirir

Koronavirus hastalığı salgınının potansiyel olarak ölümcül tabiatı hakkında yapılan yaygın haberler niçiniyle çocuklar kendi sıhhatleri ve güvenlikleri ile ilgili dehşetler geliştirebilirler. Ebeveynler çocuklarının kaygılarını görmezlikten gelmemelidirler. Onları dinlemeli ve sorularına cevap vermelidirler. Bu dinlemede ebeveynler başlangıçta pasif dinleyici olmalı,, çocuğun anlatımını bozmamalı, lakin daha sonraki süreçte çocuğun söylemiş olduklerini detaylandırarak (nasıl bir hastalıkmış, bunu nerden öğrendin, öbür ne öğrendin, ne yazıyordu, ne söylemiş oldu, öbür ne öğrendin?,vs, kullandıkları soyut kavramlar ve ya yeni kavramlar var ise bunu açığa kavuşturmalıdırlar vs. ) ne bildiğini bütünüyle öğrenmelidirler.

Ebeveynler Koronavirus hastalığı ile ilgili çocuklarına nasıl bilgi vermelidirler, nasıl konuşmalılar ?

Çocuklar ve gençler, kısmen, etraflarındaki yetişkinlerden gördükleri şeylere reaksiyon verirler. Ebeveynler ve bakıcılar Koronavirus hastalığı ile sakin ve inançlı bir biçimde başa çıktıklarında, çocukları için en yeterli takviyesi sağlamış olacaklardır. Ebeveynler, düzgün hazırlanmışlarsa, bilhassa başta çocuklar olmak üzere etraflarındaki öteki bireylere itimat verici olurlar.

Çocukları en güzel ebeveynleri tanır. Ne kadar bilgi verileceği konusunda “konuyu açma girişimi” sırsındaki çocukların bilgi seviyesi ve “soruları” siz ebeveynlerin rehberi olsun. birebir vakitte sıhhat uzmanlarının çocukların sıhhatini korumak için kıymetli olarak tanımladıkları ayrıntıları vermekten kaçınmayın.

Çocuklara gelişim seviyelerine bakılırsa bilgi vermek değerli. Bilhassa küçük çocuklar daha somut düşünürler. Bu niçinle okul öncesi çocuklarla konuşurken daha somut sözleri tercih edin. bir daha çocuklar sizin kurduğunuz uzun cümlelerin bilhassa son kısmına, yani en son duyduklarına cevap verirler. Uzun cümleler kurmayın. Kısa ve net bilgi verin. Eksik ve yetersiz bilgi verdiğinizde boşlukları kendi kendilerine tamamlayabilirler. Bu durumda da çoğunlukla gerçekçi olmayan ve kaygı verici biçimde düşünebilirler. Bu durum onların telaşlarını artırmaya hizmet edebilir. Bilgi verdikten daha sonra ne öğrendiklerini denetim edin. Öğrendikleri sizin verdiğiniz bilgiler ile uyuşmuyorsa tekrar düzeltme yapın. Soruları var ise sormalarını isteyin.

Dinlemek ve konuşmak için kendinizi hazırlayın.

Konuşmak için vakit ayırın.

Sakin ve itimat verici olun.

Ne bildiğini öğrenmeye çalışın.

Dürüst ve yanlışsız bilgiler verin.

Çocuklara, çocuğun yaşı ve gelişim düzebir daha uygun bilgiler verin.

Sorularını anlayacakları bir biçimde yanıtlayın.

Çocukların hem söylemiş olduklerinize tıpkı vakitte nasıl dediğinize reaksiyon vereceğini unutmayın.

Onlarla ve diğerleriyle yaptığınız konuşmalardan ipuçları çıkaracaklardır.

Çocukların soruları olduğunda, size gelebileceklerini bildiğinden emin olun.

Başkalarını suçlayabilecek ve damgalamaya yol açabilecek lisandan kaçının. Virüslerin, bir kişinin ırkı yahut etnik kökenine bakılmaksızın, rastgele birini hasta edebileceğini unutmayın. Koronavirus hastasının kimler olabileceği konusunda var iseyımlarda bulunmaktan kaçının.

Çocukların televizyonda, radyoda yahut çevrimiçi ortamda gördüklerine yahut duyduklarına dikkat edin.

Koronavirus hastalığına odaklanan ekran mühletini azaltmayı düşünün. Bu mevzudaki epey fazla bilgi derde niye olabilir.Çocuklar duyduklarını-okuduklarını yanlış yorumlayabilir ve anlamadıkları bir şeyden de korkabilirler

Çocuklarla İnternet ve toplumsal medyadaki Koronavirus hastalığı hakkındaki kimi öykülerin söylentilere ve yanlış bilgilere nasıl dayanabileceği hakkında konuşun.

Evlerinin inançlı olduğunu ve kendilerinin, yetişkinlerin onları hastalıktan müdafaaya çalıştıklarını ve hastalanırlarsa onlara yardım edeceklerini belirtin.

detayları sıradan tutmaya çalışın ve sıhhat ve devlet yetkililerinin herkesi inançlı ve sağlıklı tutmak için fazlaca çalıştıklarını hatırlatın.

Ebeveynlerin çocukları Koronavirus hastalığından muhafazada vereceği eğitim; Koronavirus almamak ve hastalanmamak için ne yapabilirim?

Çocukların Koronavirusünü almaması, hastalanmamaları ve virüsün yayılmasını azaltmak için çocuklara bilgi verin. Günlük yapmaları gereken davranışları öğretin. Koronavirus hastalığının yayılmasına karşı muhafazaya yardımcı olmak için konutta sağlıklı alışkanlıklar uygulayabilir ve bunları oyun ve ya eğlenceli biçime çevirip oynayabilirsiniz:

Çocuklara öksüren, hapşıran yahut hasta olan insanlardan uzak durmalarını hatırlatın.

Elleriyle gözlerine, burnuna ve ağzına dokunmaktan kaçınmalarını söyleyin (Ellerinizi ağzınızdan, burnunuzdan ve gözlerinizden uzak tutun). Bu mikropları bedeninizden uzak tutmaya yardımcı olacaktır.

El hijyeninin virüsü önlemek için en değerli şey olduğu hakkında konuşun.

Bir kâğıt mendile yahut dirseğinize öksürün yahut hapşırın. Bir kâğıt mendile hapşırır yahut öksürürseniz, çabucak çöp kutusuna atın.

Ellerinizi en az 20 saniye sabun ve suyla yıkayın. Bu beş adımı izleyin – ıslatın, sabunla köpük (kabarcıklar) yapın, ovalayın (beraber ovun), durulayın ve kurulayın. Çocukları el yıkama alışkanlığı kazanmasını sağlayın. (öksürdükten daha sonra, yemek yemedilk evvel ve daha sonra banyoya gidip el yıkama alışkanlığı edinmesini sağlayın). El yıkamanın onları sağlıklı tutabileceğini ve virüsün diğerlerine yayılmasını engelleyebileceğini açıklayın.

İyi bir rol model olun; ellerinizi sık sık yıkarsanız, çocukların birebir şeyi yapma olasılıkları daha yüksektir. Ebeveynler ve bakıcılar, çocuklara ellerini yıkamalarını öğretmede değerli bir rol oynarlar.

El yıkamayı bir aile faaliyeti haline getirin.

Sabun ve su yoksa el dezenfektanı kullanmayı öğretin. El dezenfektanı en az% 60 alkol içermelidir.

Sık sık dokunduğunuz objeleri ve yüzeyleri olağan konut paklık spreyi yahut beziyle temizleyin ve dezenfekte edin.

Her şeyi pak tutun. Daha büyük çocuklar, konuttaki ve okuldaki yetişkinlerle birlikte, masalar, kapı kolları, telefonlar, bilgisayar klavyesi ve faresi, uzaktan kumandalar üzere en epey dokunduğumuz şeyleri temizlemede yardımcı olabilir.

Eğer hasta hissediyorsanız, konutta kalın. Tıpkı başka insanların mikroplarını bedeninize almak istemediğiniz üzere, öbür beşerler da mikroplarınızı almak istemezler.

Ebeveynlerin konutta ek hijyen sağlama ile ilgili tavır geliştirmeleri ve bilgi edinmeleri

Evin ortak kullanım alanlarında yüksek temas yüzeylerini günlük olarak temizleyin ve dezenfekte edin (örn. masalar, arkalıklı sandalyeler, kapı kolları, ışık anahtarları, uzaktan kumandalar, tutamaklar, masalar, tuvaletler, lavabolar)

Üreticinin talimatlarına uygun olarak yıkanabilir pelüş oyuncaklar içeren öğeleri yıkayın. Mümkünse, çamaşırlar için en sıcak su ayarını kullanarak çamaşırları yıkayın ve çamaşırları büsbütün kurulayın. Hasta bir insanın kirli çamaşırları oburlarının çamaşırlarıyla yıkanabilir.

Doğru kaynaklardan doru bilgiler okuyun (uygun kaynaklar üstte önerilmiştir).