Küçük alan maden alanı mücavirindeki ruhsat sahipleri içinde ihale edilecek

Bilgin

Global Mod
Global Mod
Konuya ait ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna bakılırsa, İstanbul’da ruhsat alanları içinde kalan 2’inci küme küçük alan maden alanı, mücavirindeki ruhsat sahipleri içinde ihale edilecek.

İhale edilecek alanlara ait bilgiler, en az 15 gün öncesinden MAPEG’in internet adresinde duyurulacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı 22 Aralık Perşembe günü 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’nda ihale komitesine direkt yapılacak.

İhale edilmek üzere ilan edilen alana birden çok ruhsat sahibi müracaat etmesi halinde sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma metoduyla gerçekleştirilecek.

Kastamonu’da jeotermal kaynak arama ruhsat alanları ihale edilecek

Kastamonu Vilayet Özel Yönetimi Vilayet Daimi Encümen Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına bakılırsa, Kastamonu’nun Merkez ilçesinde jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama ruhsatlı alanlar açık teklif yoluyla ihale edilecek.

Arama ruhsat müddeti 3 yıl olarak belirlenen alanların ihalesi, 20 Aralık Salı günü saat 11.00’de Kastamonu Valilik Binası İstiklal Yolu Toplantı Salonu’nda yapılacak.